Hej alla medlemmar på det nya året !!!

Påminner om att stipendieansökningarna ska vara inskickade senast den 1/3 till någon i styrelsen.

Muntheflagga, finns nu på Hildasholm