Kontakt & Styrelse

Kontakt & Styrelse

Ordförande Sten Munthe

Har hand om nyhetsbrev, stipendier, släktforskning via Gunnar, bl.a. tillhör Beatebergsgrenen

Telefon: 031-406467, Mob: 070-593 36 07,
Mail: sten.munthe@telia.com, Post: Att. Sten Munthe, Hackspettgatan 16, 412 70 Göteborg

Kontakt & Styrelse

Vice ordförande Atle Munthe

Mob: 0708-972790,
Mail: atle.munthe@gmail.com

Kontakt & Styrelse

Sekreterare Karin Munthe

Har hand om medlemsregister, utskick m.m.

Mob: 0709-603 433,
Mail: karinmunthe2015@gmail.com,
Post: Karin Munthe, Pliggagränd 2, 231 93 Trelleborg

Kontakt & Styrelse

Sekreterare Camilla Munthe

Medlemsregister, hemsida, ny facebooksida, bilder… m.m. tillhör gotlandsgrenen

Mob: 072-560 64 64
Mail: camilla@munthe.eu

Kontakt & Styrelse

Kassaförvaltare Per Munthe

Hanterar medlemsinbetalningar, kontouppgifter, löpande betalningar, bl a utbetalningar av stipendier.

Mobil: 0725-132575,
Mail: per.munthe@live.se

Kontakt & Styrelse

Suppleant Eva Munthe

Telefon: 08-510 51 353,
Mail: ewa.munthe@swipnet.se

Kontakt & Styrelse

Suppleant Siv Åbjörnsson

Bor i Nyhamn på Gotland, tillhör gotlandsgrenen

Mail: siv.abjornsson@gmail.com
Telefon: 0498-272372, Mob: 070-531 11 15

Revisorer: Ingegerd Wulfsberg & Barbro Lindqvist

Revisorsuppleanter: Karl Vallin & Viktoria Frivold

MUNTESLÄKTSFÖRENINGEN 2015

År 2015 består vi 88 aktiva 150101_medlemmar som alla tillhör olika grenar och här nedan presenteras den nyckel som vi sammanställt för att kunna tolka de grenar som vi talar om i föreningen:

A

Äldre Stockholms-grenen,

1 linjen

B

Äldre Smålands-grenen,

2 linjen

C

Äldre
Smålands-grenen,

3 linjen

D

Yngre
Stockholms-grenen,

4 linjen

E

Yngre Smålands-grenen,

 

 

F

Gotlands-grenen,

5 linjen

G

Gotlands-grenen,

6 linjen

H

Gotlands-grenen,

7 linjen

I

Beatebergs-Grenen,

8 linjen

 
 

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM?

Det är enkelt – För att vara medlem gäller stadgar fr.o.m 2008-01-01:

Enligt #2 i Munthesläktföreningens stadgar: Inträde i föreningen kan vinnas från och med 18 års ålder såväl av de som tillhör den från teol. Professor Arnold Hansson Munthe härstammande släkten Munthe och de kvinnliga ättlingarnas män (kategori I), som av dem, vars mor tillhört denna släkt, liksom dessas hustrur och män (kategori II) samt deras barn. Möjlighet till inträde i föreningen utsträckes även till andra fränder till Munthar än dem, som enligt stadgarna är berättigade till detta, dock först efter gjord ansökan och efter av styrelsen för varje fall fattat beslut.

Kostnad, 100 SEK per kalenderår (det går bra att betala för flera år samtidigt) och för ständigt medlemskap 2000 SEK. Bankgiro-numret är 5098-7585

1. Skicka ett mail till Per Munthe, ett brev eller ring någon i styrelsen. Lämna information om namn, adress, telefon och födelsedata för registreringen.

2. Du blir automatiskt kontaktad med en inbetalning eller med en inbetalningsavi som skickas hem till dig om du vill, du blir då medlem när du har gjort din inbetalning.