Svenska ätten Munthe

Adliga ätten Munthe

 

Släktvapnet

Munthevapnet

Släktvapnet från den svenska grenen skiljer sig helt från den flamländska, i dagsläget håller föreningen på med undersökningar kring vårt släktvapen samt stamfäder i Belgien via Gunnar Munthe och återkommer så snart det finns nya bevis för hur det verkligen förhåller sig.
Släkten ingår i Ointroducerad Adelsförening där den första kalendern trycktes 1936 och Munthe har alltid varit med.

1937 års upplaga med 37 sidor: Munthe – gammal, ursprungligen flandrisk adelssläkt, känd sedan slutet av 1000-talet och upptagen som tysk riksadel 1509.

2005 års upplaga: Munthe – släkt som enl. ett kejserligt adelsbrev 14 mars 1626 för Cornelius von Munthe, styrkt avskrift ur kejserliga och kungliga inrikesministeriet i Wien 26/8 1880, vilkas förfäder redan 20/3 1509 av kejsar Maximilian skall ha erhållit ett i Antwerpen utfärdat ”burgerliches Wappenbrief”, vilket senare dock aldrig återfunnits och vars existens vi endast känner genom omnämnadet i 1626 års brev. Cornelius von Munthe är i övrigt okänd. Enligt gammal familjetradition är ”Munthe-släghten… en ”Gammal Adelig Ätt”.

Ett i J. Siebmachers Grosses Wappenbuch 1657, Teli IV, Tafel 130 återgivet vapen under rubriken ”Geadelte, D. Munthen” samma vapen som släkten burit t.o.m i dag.

I dagsläget håller föreningen på med undersökningar kring våra t släktvapen samt stamfäder i Beligen via Gunnar Munthe och återkommer så snart det finns nya bevis för hur det verkligen förhåller sig.

SLÄKTEN MUNTE/MUNTHES HÄRSTAMNING SAMMANSTÄLLT EFTER DE SENASTE RÖNEN MAJ 2007
AV GUNNAR S.H. MUNTHE med bistånd av Sven Vallin
Munthehistoria

1700-tal

Johan Lorenz Munthe - 1a slågarpsgrenen – Borgmästare i Karlshamn 1729-1795
Johan Lorenz Munthe – 1a slågarpsgrenen – Borgmästare i Karlshamn 1729-1795
Lars Peter Munthe – Bösarpsgrenen – professor 1752-1807
Lars Peter Munthe – Bösarpsgrenen – professor 1752-1807
Martin Lorenz Munthe - Häradshövding 1762-1819
Martin Lorenz Munthe – Häradshövding 1762-1819
Jacob Ludvig Munthe - öfverjägmästare 1770-1822
Jacob Ludvig Munthe – öfverjägmästare 1770-1822
Johan George Munthe - kapten 1792-1870
Johan George Munthe – kapten 1792-1870

1800-tal

Ludvig Wilhlem Munthe - major - äldre smålandsgrenen 1804-1861
Ludvig Wilhlem Munthe – major – äldre smålandsgrenen 1804-1861
Gustaf Lorenz Munthe – landshövding - Yngre Stockholmsgrenen 1800-1880
Gustaf Lorenz Munthe – landshövding – Yngre Stockholmsgrenen 1800-1880
Martin Arnold Fredrik Munthe – apotekare - Äldre Smålandsgrenen 1816-1877
Martin Arnold Fredrik Munthe – apotekare – Äldre Smålandsgrenen 1816-1877
Katarina Munthe f Wikblad – Äldre Smålandsgrenen 1817-1854
Katarina Munthe f Wikblad – Äldre Smålandsgrenen 1817-1854
Carl henrik Munthe – hofrättsråd - Beatebergsgrenen 1833-1920
Carl henrik Munthe – hofrättsråd – Beatebergsgrenen 1833-1920

1800-tal

Carl Magnus Munthe – Yngre Stockholmsgrenen 1839-1855
Carl Magnus Munthe – Yngre Stockholmsgrenen 1839-1855
Anna Beata Munthe – Yngre Stockholmsgrenen 1841-1875
Anna Beata Munthe – Yngre Stockholmsgrenen 1841-1875
Lovisa Göthe f Munthe – Yngre Stockholmsgrenen 1844-1923
Lovisa Göthe f Munthe – Yngre Stockholmsgrenen 1844-1923
Gustav Fredrik Munthe – President -  Yngre Stockholmsgrenen 1849-1919
Gustav Fredrik Munthe – President – Yngre Stockholmsgrenen 1849-1919
Johan Magnus Munthes familj – Gotlandsgrenen Hallute När
Johan Magnus Munthes familj – Gotlandsgrenen Hallute När